ประกาศคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศไทย “การรับสมัครหน่วยงานรับทุนหลักแผนงานเอดส์และวัณโรค สนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ปี พ.ศ. 2567-2569”

Announcement of the Country Coordinating Mechanism Thailand “A Call for Expressions of Interest to Serve as a Principal Recipient for the HIV and TB program Funded by the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria for 2024-2026”

th_call for TB-HIV PR 2024-2026
en_call for TB-HIV PR 2024-26
th_Thailand strategic framework of TB-HIV FR 2023-2025 allocation period
en_Thailand strategic framework of TB-HIV FR 2023-2025 allocation period
th_Expression of Interest Form_TB-HIV grant_2024-26_CCM Thailand
en_Expression of Interest Form -TB-HIV grant_2024-26_CCM Thailand